CV

Några av den senaste tidens projekt

Jag har utvecklat ett kundgränssnitt gentemot en transaktionsdatabas, med hjälp av jQuery/PHP/MySQL (dvs Ajax). Plus HTML och CSS förstås, för att presentera datat.

Lagat en trasig, gammal WordPress-installation hos hos Röda Korsets ungdomsförbund, där deras tidigare leverantör hade lämnat efter sig något som var väldigt svårunderhållet. Jag ställde dessutom i ordning deras wiki, som de hade installerat själva men inte riktigt förstått.

Jag har gjort några appar i Java, bland annat en för att lära ut multiplikationstabellen. I Java har jag också gjort ett flertal plugins och några moddar till Minecraft.

Jag har gjort ett system för kontroll av varumängder i dagligvaruhandeln. Det innebar en Android-app för fotografering av butikshyllor och att skicka bilderna till en WordPress-databas. Sedan analyseras datat och presenteras för säljare, kunder och andra med behörighet.

I WordPress-miljön har jag skapat SmartPress, ett verktyg för att bygga mobila hemsidor. Idén är att utnyttna WordPress inbyggda funktionalitet så långt det går, och sedan presentera det på ett för SmartPhones tilltalande och förväntat sätt.

Jag har utvecklat en mobil sajt för driftinformation, avsedd att användas framförallt vid störningar, för att avlasta supporten. Detta skall sedan få en systemövervakande funktionalitet, så att man med en telefon kan se ”allt” som händer i systemet.

Cometconsular.com är en flerspråkig WordPress-sajt som jag jobbade med för ett tag sedan. Lejonparten av data kommer från ett externt system, uppdateringar därifrån till WordPress-databasen sker vid vissa tidpunkter varje dag. Vad som inte syns är bla de kopplingar som finns till det stora systemet (via ”Login”).

Jag har gjort fler WordPress-plugins än vad jag kan minnas, inom de allra flesta områden. Ett exempel finns här. Produktinformationen i vänsterkolumnen kommer från en RSS-feed.

Jag har ett fritt WordPress-tema hos wordpress.org. För att få ligga där så funktions- och kvalitetstestas teman rigoröst. Dels för att tillse att de håller sig till WordPress-standard, dels för att garantera för användare att de fungerar som man kan förvänta sig. (Denna kontroll görs inte av plugins/tillägg, vilket förklarar varför de allra flesta sådana är trasiga på ett eller annat sätt.)

Ett annat exempel är denna webbshop, som kunden är väldigt nöjd med. Referens: bosse@budo-fitness.cc. Det finns kommunikation mellan webshopen och ett affärssystem, så att tex lagersaldon i webshopen alltid överensstämmer med verkligheten, och att artikeldata i shopen hålls ajour. Programmeringen av shopen görs i PHP, MySQL och JavaScript. Webservices etc mellan systemen görs i C++ (för Windows-klienter) och PHP.

Jag har även vid ett flertal tillfällen fått hjälpa till att städa upp efter konsulter som lämnat efter sig väldigt svårunderhållna sajter.

 

Vad jag är bra på

Nyfiken. Jag vill lära mig ”allt” om det jag för tillfället sysslar med.

Lätt att lära. Detta har avsevärt underlättat för mig, då jag har varit tvungen att lära mig det som behövs. Och det snabbt.

Kan tala specar med icke-tekniker. Jag har förstått att det inte är så vanligt, men jag anser att det är ett måste att jag och den som skall använda det jag gör förstår varandra. Tydlighet är viktigt, så att inte missförstånd uppstår pga att bägge parter tror/tycker att vissa saker är ”underförstådda”.

Jag kan vara borta från en miljö i flera år och sedan göra förändringar, eller helt nya program i denna. Detta har gjort mig bra på att komma ihåg saker ”i bakhuvudet”, redo att plockas fram med kort varsel.

Hålla deadlines. Av nödvändighet, jag har ju aldrig kunnat ”skylla” på någon om ett projekt inte blivit klart inom utsatt tid.

Jag kan PHP, jQuery, JavaScript, MySQL, C och C++, samt även HTML, XML, CSS, Apache och Linux (jag hade bla länge en egen server hemma ”i garderoben”). Med mera.

Annat, som inte har specifikt med datorer att göra: Jag är allmänbildad, bra på svenska i tal och skrift, samt har en fallenhet för att lära ut saker.

 

 

Tidigare arbetsplatser

2010- Konsult

Se ovan.

 

1997-2010 Lagerdistribution i Stockholm AB

Systemering och programmering av speditionssystemet ”Spednet”, inkorporerandes lagerhotellsystemet ”Lagernet” och även inkluderande ett komplett ekonomisystem ”Ekonet” till ett enda system. En total omskrivning skedde, från PowerFlex (Spednet och Ekonet) och DataFlex (Lagernet) till C++.

Ett antal domäner införskaffades i slutet av 1990-talet, vilket medförde installation mm av tre Linux-servrar med Apache, PHP, etc.

I början av 2000-talet lanserade vi orderregistrering, godssökning, mm på vår hemsida. Detta innefattade förutom PHP även en del JavaScript (tex popupfönster för att välja adresser) och bland annat också online-kommunikation med DOS-baserade databaser.

Med hjälp av PHP/XML utnyttjas också olika web services, tex hos DHL (för att hämta data om deras utlämningsställen). Även egna web services tillskapades, så att kunder och deras webshop-kunder har tillgång till bland annat lagersaldon och korrekta adresser.

Kommunikation med Postgirot och Bankgirot sker med hjälp av filer (fast postlängd) genererade i vårt system, sigillerade av ett C-program (GNU C++ med BeeCrypt) på en Linux-server, som skickas till FTP-servrar genom VPN-tunnlar med hjälp av shell scripts och cron.

Med ett command line-PHP-program, kört av cron, hämtas orderfiler från en kunds system (Fortnox).

Sändningsinformation skickas till och sändningsstatusar hämtas från transportörer (tex DHL), FTP eller SFTP med shell scripts, filformatet är här EDI.

Jag var också ansvarig för alla servrar, nätverk och all hård- och mjukvara.

 

1994-1997 Spednet AB

Systemering och programmering av lagerhotellsystemet ”Lagernet”, speditionssystemet ”Spednet” och tulldeklarationsprogrammet ”Tedes”.

Programmeringsspråk: PowerFlex, DataFlex, C, C++ och lite Assembler.

Vi var en av de första, kanske allra först, som kommunicerade EDIFACT med tulldatasystemet TDS. Vi skickade närmare 30 olika EDI-meddelanden, och hämtade och läste in de EDI-filer vi fick tillbaka. Överföringen skedde genom X.25 och X.28.

Installationer och support av Spednet och Tedes på ett antal platser i södra Sverige.

Ansvarig för nätverket på Spednet och Lagerdistribution.

Support på all hård- och mjukvara på Spednet och Lagerdistribution.

I och med EU-medlemskapet så minskade antalet målgruppskunder och jag gick över till systerföretaget Lagerdistribution.

 

Här finns en komprimerad version av ovanstående.

 

WordPress theme: Kippis 1.15.1