CV, komprimerad version

2011-
Konsultuppdrag
Projektledare, utvecklare, mm.

Utvecklat ett kundgränssnitt mot en transaktionsdatabas.
Lagat en trasig, gammal WordPress-installation.
Ställt i ordning en tidigare oanvändbar wiki.
Gjort ett system för kontroll av varumängder i dagligvaruhandeln.
Utveckling av ett system för mobila hemsidor.
Utveckling av en mobilsida för driftinformation.
Utveckling av en flerspråkig WordPress-site, med import från externa system.
Utveckling av ett flertal WordPress-plugins.
Utveckling av ett antal WordPress-teman.
Gjort en radikal omskrivning av webshopsystemet osCommerce.
Utveckling av en logistikmodul till ett administrativsystem.

Teknisk miljö: PHP, JQuery/JavaScript, MySQL, HTML, CSS, XML, Apache, C++.

 

1997-2010
Lagerdistribution i Stockholm AB
Projektledare, utvecklare, mm.

Utveckling av ett speditionssystem.
Utveckling av ett lagerhotellsystem.
Utveckling av ett ekonomisystem.
Sammanslagning av de tre systemen.
Portning av dessa tre system till C++.
Installation och underhåll av tre Linux-servrar.
Utveckling av system för orderregistrering och godssökning på nätet.
Implementering av webservices gentemot transportörer.
Utveckling av webservices för att hämta data från våra olika system.
Kommunikation med Postgirot och Bankgirot via VPN-tunnlar.
Inhämtning av data från externa system.
Utbyte av sändningsinformation med transportörer som tex DHL.
Underhåll av all hård- och mjukvara, nätverk, etc.

Teknisk miljö: PHP, JQuery/JavaScript, MySQL, HTML, CSS, XML, Apache, Linux, Shellscript, Cron, FTP, VPN, C++, C, NetWare, EDIFACT, PowerFlex, DataFlex.

 

1994-1997
Spednet AB
Projektledare, utvecklare, mm.

Utveckling av ett speditionssystem.
Utveckling av ett lagerhotellsystem.
Utveckling av ett tulldeklarationssystem.
EDI-Kommunikation med Tullverket.
Installationer av speditions- och tulldeklarationssystem hos slutkunder.
Support av dessa system.
Systemansvarig för nätverket.
Support av all hård- och mjukvara.

Teknisk miljö: C++, C, NetWare, EDIFACT, PowerFlex, DataFlex.

WordPress theme: Kippis 1.15.1